דמפרים למיני מרכזי אלקטרה


MINIMAX , ELECTRA ROOM CONTROL