המזגנים שמופיעים במסחר האלקטרוני נמכרים עם ההתקנה בלבד