הדמיה ממוחשבת לעבודות מיזוג אויר וגבס

חברת אדר טק מערכות מיזוג נותנת בשלב הצעת המחיר הראשוניתסקיצה צבעונית מפורטת, אשר בה ניתן לראות את מיקום ה יח' הפנימית עם תעלות שרשורי, ואת כל יציאות המיזוג. בצורה גרפית וברורהבנוסף לסקיצה אנו נותנים הצעת מחיר מפורטת ומדויקת, בה אפשר לראות את עלות כל המרכיבים השונים של העבודה. כמו: עלות המזגן. עלות עבודת הגבס. עלות עבודת ההתקנה בשלב השני של הצעת המחיר,ניתן לקבל מאיתנו סקיצת תלת מימד ברורה, בה ניתן לראות את כל הנמכות הגבס ועבודות המיזוג,  אותם אנו עומדים לבצע.