פתח מזגן שלא בקו הארונות
האם יש חסרון כלשהו [חסרון במיזוג, אסתטיקה או כל חסרון אחר] שפתח המיזוג מעל ארונות המטבח יהיה על הקיר ולא יהיה בקו שווה לארונות המטבח [ע"י סגירה של גבס או נגרות]?

מקווה שהסברתי מספיק את עצמי...
תודה רבה