הכנות ניקוז למזגן
האם יש כללים מיוחדים?
האם הניקוז חייב להגיע דווקא לכיור פעיל או שמספיק לנקודת ניקוז כל שהיא?
יש מרחק מקסימלי מותר?

תודה רבה
הניקוז של יחידות הפנים צריך להיות לפי התכנון של יועץ המיזוג.
ניתן לנקז את המזגנים שבחדרים לנקודה מרכזית אחת קרובה בפרוזדור.
הנקודה היא שהקבלן אומר שלא ניתן לבצע ניקוז במרחק יותר מ3 מטר מכיור דווקא.
השאלה היא אם יש צדק בדבריו
אין שום בעיה לנקז את המזגנים לנקודת ניקוז הרחוקה
גם 10 מ' ויותר