VRF BOX WAVE 22


VRF BOX WAVE
VRF BOX WAVE

יחידה פנימית מתועלת גובה 28.5 ( 14000- 4100) 14000


1990