VRF BOX LOW 22


VRF BOX LOW
VRF BOX LOW

מאייד נסתר זריקה ישירה 2.0 כ"ס תפוקת קירור :ׁ (21700 ׂ-7160) 18000 BTU


2060