TAC 914
TAC 914

4 יח' דמפר ("טיפש") מתאים לכל סוגי המזגנים ערכת ה 914 מאפשרת חיבור 4 דמפרים. ערכת ה 913 מאפשרת חיבור 3 דמפרים. חובה להשאיר יציאות אוויר פתוחות ללא דמפרים מכיוון שהמערכת אינה מכילה דמפר ל BY-PASS. המחיר כולל עבודת התקנה של הדמפרים ביחד עם המזגן. מחיר ערכת מינימקס 3 חדרים ללא התקנה - 995 ש"ח


1920